Omen Exitus

Přihlašovatel /vydavatelStřední škola designu a módy, Prostějov
Grafik/fotografKarolína Skřičková
Smrti se bojíme, nebo nás fascinuje. Od dávnověku po dnešek podléháme různým pověrám, zděděné symbolice, nebo je toto téma prostě tabu. Záměrem vzniku kalendáře je připomenout si několik nejznámějších zástupců a symbolů, které se smrtí přímo či nepřímo souvisí. Původní návrhy jsou ručně kreslené originální grafické listy v černobílém a barevném provedení. Autorka Karolína Skřičková je studentkou Střední školy designu a módy v Prostějově, kde v předmětu Počítačová grafika toto dílo vzniklo.