Lukáš Bártl

předseda poroty, pedagog a teoretik fotografie, UPOL

Matúš Lelovský

grafik a designér

Jana Vránová

historička umění a kurátorka fotografie

Terezie Petišková

ředitelka Domu umění města Brna

Barbara Zemčík

grafik a designér

Dita Pepe

fotograf, pedagog Slezská univezita v Opavě

Jan Jindra

fotograf, pedagog UTB ve Zlíně

Jiří Lejska

polygraf