Reflexe povrchu

Přihlašovatel /vydavatelMilan Dědek, D+4 Fotoagency
Grafik/fotografMilan Dědek za technické podpory studia Franklin
Dvouměsíční nástěnný kalendář stavební společnosti Zarest spol. s r.o., prostřednictvím referenčních staveb nabízí jeden z klíčů komunikace pozorovatele se současnou architekturou, a to akcentem na povrchový styl.