Stopy Jaroslava Fragnera v Karolinu

Přihlašovatel /vydavatelForum, časopis Univerzity Karlovy
Grafik/fotografEliška Kudrnovská, Designiq
Karolinum je díky promocím a imatrikulacím údajně nejfotografovanější stavbou druhé poloviny 20. století u nás. Jeho současnou podobu určil architekt Jaroslav Fragner, obnova Karolina byla dokončena až v roce 1969. Kalendář redakce Forum připomíná, že letos uplyne od této skutečnosti právě 50 let. Celkové záběry na budovu Karolina či Velkou aulu jsou poměrně známé, v budově však najdeme řadu cenných prvků a detailů, které mnohdy unikají návštěvnické pozornosti. Redakce vyzvala tři fotografy, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, aby je prostřednictvím svých fotoaparátů zachytili. Fotografie neprošly retušemi, neboť cílem nebylo vytvářet „iluzi“ Karolina, ale ukázat skutečné stopy J. Fragnera v prostorách areálu v roce 2019. Návštěvníci Karolina si dokonce budou moci při příchodu do budovy vyhledat, kde se jednotlivé prvky nacházejí. Snímky totiž byly zakomponovány do nového navigačního systému u vchodu z Ovocného trhu.