TĚLO / BODY

Přihlašovatel /vydavatelStřední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Grafik/fotografJan Kolář
Značka Michael zastřešuje tři stupně uměleckého vzdělávání – střední, vyšší odborné a vysokoškolské. Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael působí na našem trhu již od roku 1994. V roce 2011 přibyla Vyšší odborná škola. Nabídku moderně koncipovaného vzdělání pak v roce 2016 doplnila Vysoká škola kreativní komunikace. V kalendáři mají všechny tři školy zastoupení. Titulní strana je od studentky VŠKK. Fotografie představují malou část ze spektra praktických cvičení vzniklých v oboru a zaměření Fotografická tvorba na SŠ a VOŠ Michael a v Atelieru fotografie a audiovize na VŠKK. V tomto případě je to výběr ze zadání na téma Tělo. V takto tematicky vymezených kalendářích chceme pokračovat i v příštích letech. Šíře zadaných praktických cvičení, talent i tvůrčí invence studentů nám to nabízí a umožňuje.