Velký svět malých železničářů

Přihlašovatel /vydavatelČeské dráhy, a.s.
Grafik/fotografMichal Málek
Primárním cílem obrazů kalendáře je přiblížit profese na železnici, jejich vývoj a rozmanitost prostřednictvím konfrontace „těžkého“ technicistního prostředí s dětskou bezprostředností. Autoři se pokusili zachytit atmosféru v běžných situacích na železnici v běhu času od 50. let až do současnosti, zdůraznit sounáležitost jednotlivých profesí jako nutnou podmínku fungování celku. Použití dětí do všech rolí nebylo prvoplánové tak, aby vyvolalo emoci jen proto, že jde o děti, které vždy podvědomě chráníme, ale jako prostředek pro lepší pochopení celé scény a záměru autorů.